Aktualizē nepieciešamību apsaimniekot biotopus

Jau piekto gadu Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki īsteno projektu ar «Natura 2000» teritoriju nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmu. Nupat Rēzeknes novadā projekta nobeiguma seminārā arī sabiedrība mudināta iesaistīties pareizā biotopu apsaimniekošanā. Šoreiz lielāka vērība pievērsta ūdenstilpju attīrīšanai, arī niedru pļaušanai. Bet līdz gada beigām tiks izdotas vadlīniju grāmatas zemes, purvu, mežu un citu teritoriju īpašniekiem par sešu dažādu biotopu aizsardzību un uzturēšanu. Plašāk – Latgales reģionālā televīzija.

Komentāri

Kategorijas