Latvijas un Krievijas starpvaldību komisijas sēde

Latvijas un Krievijas starpvaldību komisija nolēmusi līdz gada beigām sasaukt darba grupu humanitārajos jautājumos, lai spriestu par nozīmīgiem vēstures jautājumiem. Bet tikšanās reizē šodien, pēc četru gadu pārtraukuma, galvenais uzsvars bija uz transporta un tranzīta jomu. Latvijas dzelzceļš un ostas, it īpaši Rīgas brīvosta, akūti izjūt politisko lēmumu sekas un tiem sekojošo kravu samazinājumu no austrumiem. Šodien panākta vienošanās sadarboties ciešāk transporta un tranzīta jomā un nodrošināt kravu plūsmas nepārtrauktību. Kravu pārvadātāji cer, ka panāktās vienošanās kalpos par drošības garantiju. Plašāk stāsta Judīte Čunka

Komentāri

Kategorijas