Biotopu uzskaitīšana radījusi augsni krāpniekiem

«Pārdodiet savu zemi tūlīt, izcērtiet un pārdodiet mums savu mežu – citādi būs par vēlu!» Ar šādiem biedinošiem padomiem uzdarbojas krāpnieki, kuri izmanto zemju īpašnieku un lauksaimnieku bažas laikā, kad valsts dabas uzraugi sākuši visas valsts teritorijā meklēt un uzskaitīt vērtīgos biotopus. Krāpnieki cilvēkiem stāsta – ja jūsu zemē uzies ko vērtīgu, saimniekošanai beigas! Dabas aizsardzības pārvalde aicina cilvēkus neļauties panikai, jo šie biedinājumi neatbilst patiesībai. Stāsta Līva Rauhvargere