Krāslavas bērni veido animācijas filmu Latvijai

Gaidot Latvijas simtgadi, aktīvi dažādos pasākumos iesaistās Krāslavas iedzīvotāji. Un īpaša uzmanību tiek pievērsta tieši jaunajai paaudzei. Radošo pasākumu mērķis ir iepazīt multikulturālo Krāslavu, izsekojot pilsētas vēsturiskajai attīstībai. Viens no Latvijas simtgades projektiem ir arī pašu bērnu veidota animācijas filma par Krāslavas vēsturi. Turpina Latgales Reģionālā televīzija.