Veicina nevalstisko organizāciju sadarbību

Kaut arī dzīvo un darbojas vienā apkaimē, nereti iedzīvotāju izveidotās biedrības, nodibinājumi vai neformālās domu biedru grupas veic līdzīgas funkcijas, taču nesadarbojas. Kā vērtē Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs, sadarbība ir viens no instrumentiem jaunu ideju īstenošanai un pašu organizāciju attīstībai. Tāpēc sākts pieredzes apmaiņas projekts. Viens no pasākumiem – vienas dienas laikā aptuveni 50 Alūksnes un Apes novadu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem apmeklēt vairākus savus kolēģus. Par jaunām idejām – Vidzemes TV.

Komentāri

Kategorijas