19. jūnijs. Nomedī "Ževodānas nezvēru"

Joprojām nav vienota viedokļa par to, kas īsti bija t.s. „Ževodānas nezvērs” – plēsoņa, kas, saskaņā ar liecībām, uzbrucis ļaudīm Francijas dienvidaustrumos sākot ar 1764. gadu un galu galā nomedīts 1767. gada 19. jūnijā. Par nezvēra upuri, saskaņā ar dažu avotu ziņām, šai laikā krituši pavisam 89 cilvēki, t. sk. 68 bērni.