Daudz ir aicināti, bet maz ir izredzētu. Ko nozīmē būt Dieva izredzētam?

0.0
Ar cilvēkiem, kas viņā klausījās, Jēzus bieži runāja līdzības, vairākas līdzības viņš noslēdza ar vārdiem”: Daudz ir aicinātu, bet maz ir izredzētu.” Ko nozīmē būt izredzēta Bībeles kontekstā, raidījumā Pāri mums pašiem vērtē Jaunjelgavas, Daudzes un Seces luterāņu draudžu mācītājs Rolands Eimanis un Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps, draudzes „Dzīvības avots” mācītājs Modris Ozolinkevičs.