Zentai Mauriņai - 120. Viņa spēja gleznot ar vārdu

Zentas Mauriņas ideju aktualitāti mūsdienu Latvijā pārrunājam ar filozofi, profesori Skaidrīti Lasmani, bet Rakstniecības un mūzikas muzejā interesēsimies, kas noticis ar 2010. gadā atrastajām vēstulēm Zentai Mauriņai.
Komentāri

Kategorijas