Latviešu tautasdziesma džezā

Atskatoties pagātnē – ar ko tad varam lepoties? Mums nav ne augstāko kalnu, ne dziļāko upju, ne lielāko ezeru. Bet mums ir - tautasdziesma – pati skanīgākā, kas izvadījusi tautu cauri gadu simtiem. Un arī daudzi mūsu džeza mūziķi ir smēluši tajā iedvesmu ar apliecinājumu, ka tautasdziesma dzīvos arī nākotnē.
Komentāri

Kategorijas