Plūdus novērst palīdz mitrāji un notekgrāvji. Kā sadzīvo dabas un cilvēka radītais?

Lietavu izraisītie plūdi liek uzdot jautājumu - cik gatavi esam pielāgoties plūdiem Latvijā? Daba to risinājusi ar dabiskajiem mitrājiem, tostarp, palienēm, cilvēks - rokot grāvjus. Kā šīs intereses apvienot un vai mūsu notekūdeņu dabiskās un cilvēka radītās sistēmas funkcionē?
Komentāri

Kategorijas