3×3 nometne Salacgrīvā

3×3 nometni Salacgrīvā organizē Cepļu ģimene, kurai ir 4 bērni. Viņi par svarīgāko 3×3 sajūtu nosaukuši ģimeniski tuvu kopābūšanu. Nometnes organizātoru mērķis ir arī stiprināt latviskas ģimenes, sekmēt latviskas draudzības, veicināt latvisku kopības izjūtu un attīstīt latvisku kultūrvidi. Vairāk par 3×3 saietu no Salacgrīvas pastāstīts "Kurzemnieks" galvenā redaktore Daiga Bitiniece.