Pirmo kristiešu dzīve saskaņā ar viņu aicinājumu

No Bībeles varam visvairāk uzzināt, kādi viņi bijuši, kāds bijušas pirmo kristiešu draudzes. Tur rakstīts, ka viņi bija kā viena miesa un viena dvēsele. Viss viņiem bija kopīgs – maizi deva katram pēc nepieciešamības un vajadzība un viņu vidū valdīja mīlestība. Taču bieži dzirdēts, ka mēs idealizējam pirmos kristiešus.
Komentāri

Kategorijas