Medicīnas darbinieku vīru vokālais kvartets Alberta Melnbārža dziesmā "Marta diena" (1968)

Medicīnas darbinieku vīru vokālais kvartets dzied Alberta Melnbārža dziesmu "Marta diena". 1968. gada ierakstā pie klavierēm Uldis Purvītis