Atzinīgi novērtēts Benedikta Kalnača pētījums par Baltijas dramaturģiju 20. gs.

0.0
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētnieks Benedikts Kalnačs saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Atzinības rakstu par 2016. gada sasniegumiem zinātnē un par monogrāfiju "20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options".