EK ziņojums: Vides aizsardzība dažās valstīs aizvien klibo; aizrāda arī Latvijai

Eiropas Komisija ir publiskojusi ziņojumu par to, kā dalībvalstis īsteno Eiropas likumus un nosacījumus, kas attiecas uz vides tīrību un aizsardzību. Kopējais secinājums ir, ka dalībvalstīs arvien ir atšķirīga situācija un ne visur vides tīrība ir tik spīdoša.