Pirms lietot vairākas zāles vienlaicīgi, jākonsultējas par to mijiedarbību

Lietojot vairākas zāles vienlaikus, mēs varam sev nodarīt vairāk ļaunuma, nekā labuma, ja pirms to lietošanas uzsākšanas neesam vismaz konsultējušies ar ģimenes ārstu par to, kuras zāles drīkst lietot vienlaicīgi.
Komentāri

Kategorijas