Kā mainās sieviete, kļūstot par māti

Kā izmainās sievietes ķermenis, jūtu pasaule, pašuztvere, kļūstot par māti? Kā savienot Rietumu indivīda ideālu ar sievietes dzimumu un mātišķības izvirzītajām nepieciešamībām? Raidījumā „Augstāk par zemi” trīs sieviešu pieredze.