Rakstniecības un mūzikas muzejs ieguvis unikālu dāvinājumu - Leonīda Vīgnera arhīvu

0.0
Atklājumi par mūzikas leģendas Leonīda Vīgnera dzīvi un radošo darbību, ko sniedz Vīgnera ģimenes nodotais mantojums Rakstniecības un mūzikas muzejam. Muzejs saņēmis vērienīgu ar Leonīda Vīgnera dzīvi un daiļradi saistītu memoriālu priekšmetu, nošu rokrakstu, iespieddarbu, skaņu ierakstu un dokumentu kolekciju.