Tukšo laukumu gleznotājs Raimonds Staprāns

Raimonda Staprāna glezniecības raksturošanai dažkārt izmanto apzīmējumu „abstraktais reālisms". Lai gan darbos atveidoti reāli priekšmeti un Kalifornijas līča skati, mākslinieks uzsvēris tieši krāsas un struktūras nozīmi gleznas ietvaros un to, ka attēlotie priekšmeti ir tīras abstrakcijas. Viņa darbus raksturo kompozīcijas skaidrība, lakonisms un krāsu spožums.
Komentāri

Kategorijas