Mācības ārpus skolas kopā ar draugiem jeb neformālās izglītības devums

Kas ir neformālā izglītība un ko tā dod, lai palielinātu cilvēku konkurētspēju darba tirgū, skaidrojam raidījumā Kā labāk dzīvot. Vairāk runājam par neformālo izglītību jauniešiem, ko var iegūt jauniešu centros, jauniešu organizācijās, kur viņi satiekas savā brīvajā laikā, kur pilnveido savas prasmes darbībā.