Grozījumu Izglītības likumā strīdīgās nostādnes

Ministru kabineta apturētajos "Grozījumos Izglītības likumā" neskaidrs ir pants par atbrīvošanu no darba tad "..ja tiek veidota nepareiza attieksme pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti".    
Komentāri

Kategorijas