LKDAF nepiekrīt jaunajam pedagogu algu modelim

Arodbiedrības kategoriski iebilst, ka saskaņā ar Izglītības ministrijas izstrādāto jauno pedagogu atalgojuma modeli Kultūras ministrijai savā budžetā būs jāatrod vēl apmēram četri miljoni eiro atalgojuma palielināšanai mākslas, mūzikas un dejas skolotājiem mūzikas un mākslas skolās un profesionālajās vidusskolās.