Vitauta Ļūdēna „Sisis Vijoļkāja” un citas grāmatas

Burtu Burvis ieteiks bērniem īsto grāmatu un pieburs lasītprieku! Vitauts Ļūdēns „Sisis Vijoļkāja” PRINCESE: Tā.. tagad izbeigt visus strīdus… meklējam Tipu! VISI: Kur??? PRINCESE: Grāmatā! Es plauktā atradu „Sisi vijoļkāju”… re… izdevniecība LIESMA… Rīga.. 1974.gads. Te jābūt dzejolim par Tipu!
Komentāri

Kategorijas