NA rosina valsts valodu nezinošajiem deputātiem par mācībām maksāt pašiem

Balvu pašvaldības deputāts Ivans Baranovs joprojām turpina ieņemt deputāta amatu, lai gan Latgales apgabaltiesa lēma Baranovam mandātu anulēt slikto latviešu valodas zināšanu dēļ.