Dažādas alternatīvas mācību metodes bērnudārzniekiem

Visbiežāk tiek runāts par Montessori un Valdorfa mācību pieejām pirmsskolas izglītības iestādēs, bet šobrīd aktualitāti iegūst arī citas starptautiski atzītas mācību metodes, piemēram, Redžio Emilia (Reggio Emilia) principi un "FasTracKids" metode.
Komentāri

Kategorijas