Sabalansēt vecāku izpratni par noteiktām vērtībām, neierobežojot skolotāja radošo brīvību

Izglītības likuma „tikumības grozījumi” paredz, ka katras skolas padome, kurā vairākums ir vecāku, lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamām metodēm un mācību līdzekļiem. Vai vecāki nostāsies "pret" skolotājiem un vai skolas padomes spēs sabalansēt vecāku izpratni par noteiktām vērtībām, neierobežojot skolotāja radošo brīvību?
Komentāri

Kategorijas