Tikumības audzināšanas administratīvie regulējumi un vārda brīvība skolā

Ko sabiedrība domā par tikumiskās audzināšanas jaunajām "vadlīnijām" un to nepieciešamību skolās? Vairākas sabiedriskās organizācijas vēlas palīdzēt tās izstrādāt. Kādas idejas gatavi ierosināt eksperti un cik plaši un kritiski sabiedrībai tās būtu jāizdiskutē un jāakceptē?
Komentāri

Kategorijas