Aktualitātes darba tiesību jomā

Aktualitātes darba tiesību jomā. Studijā jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos Kaspars Rācenājs un Valsts kontrolieres padomnieks juridiskajos jautājumos Edgars Pastars.
Komentāri

Kategorijas