16. jūlijs. Shizma – šķelšanās – sadalīja līdz tam vienoto kristīgo baznīcu

Līdz ar 1. un 2. gadu tūkstoša miju arvien pamanāmāka kļuva plaisa starp kristīgo baznīcu Rietumeiropā un Bizantijas impērijā. Reiz vienotās kristīgās baznīcas sadalīšanās Romas katoļu un pareizticīgo baznīcās bija pakāpenisks process, taču kā spilgtāko šķiršanās brīdi daudzi piesauc 1054. gada 16. jūliju.
Komentāri

Kategorijas