Eksperti: Krievalodīgās auditorijas saniegšanai primārais ir saturs

Diskusija ar ekspertiem par nepieciešamību veidot televīzijas kanālu krievu valodā. Par to ir domāts Baltijas valstīs, tiek apspriesta arī inciatīva veidot Eiropas televīzijas kanālu krievu valodā.
Komentāri

Kategorijas