Par Kurzemes baroka kokgriezumu atjaunošanu - Imants Lancmanis

Lestenes baznīcas dārgumi - unikāli kokgriezumi, kuri paglābti no iznīcības un pašreiz glabājas Rundāles pilī - savulaik veidojuši lielāko Kurzemes baroka ansambli, kurš atradies Lestenes baznīcā. Par Kurzemes baroka kokgriezumu atjaunošanu un Rundāles pils muzeja iecerēm Rundālē izvaicājām muzeja direktoru, mākslas zinātnieku Imantu Lancmani.