18. jūlijs. Pirmais Vatikāna koncils apstiprināja dogmu par pāvesta nemaldīgumu

Pāvesta nemaldīguma principu Romas katoļu baznīca oficiāli apstiprināja tikai 19. gadsimta otrajā pusē – laikā, kad tās autoritāte pasaulē, salīdzinot ar agrākajiem laikmetiem, manāmi bālēja. Tas notika Pirmajā Vatikāna kongresā 1870. gada 18. jūlijā. Pāvesta nemaldīguma principa nozīmē populārā uztverē gan bieži tiek pārprasta.
Komentāri

Kategorijas