Brāļi Grimmi „Ansītis un Grietiņa” un citas grāmatas

Burtu Burvis ieteiks bērniem īsto grāmatu un pieburs lasītprieku! 1. Sisela Bēe, Peters Madsens „Troļļu grāmata. Ragana.” 2. Brāļi Grimmi „Ansītis un Grietiņa”.  VOLDIS: Viņi ēda un ēda, līdz te uz reizi atvērās durvis, un ārā no mājiņas izlīda uz kruķiem atspiedusies sarukusi vecene. PRINCESE: Ansītis un Grietiņa briesmīgi sabijās.
Komentāri

Kategorijas