Partita un partitūra, autoratlīdzība un flautista Viļņa Strautiņa vaļasprieks

Šoreiz izzināsim, kāpēc jāmaksā autoratlīdzība par publisku mūzikas klausīšanos, kāds ir partitas un partitūras atšķirības, ko maestro Vīgners savulaik teicis vijolniekam Jurim Švolkovskim, un kāds ir flautista Viļņa Strautiņa vaļasprieks.
Komentāri

Kategorijas