Lielāks attālums reģionos līdz pasta nodaļai negarantē izmaiņas eksāmenu materiālu apritē

0.0
Latvijā skolēniem sācies obligāto valsts pārbaudījumu laiks. Skolēnu aizpildīto rakstveida eksāmenu materiālu nogādāšanu izvērtēšanai uz Valsts izglītības satura centru organizē līdzīgi kā pēdējos vismaz 20 gadus – izmantojot pasta nodaļas. Taču to skaitam reģionos sarūkot un attālumiem pieaugot, izskan arī jautājums – vai to var organizēt citādi? "Latvijas Pasts" gatavs nodrošināt kurjera pakalpojumus, kas gan saistāms ar lielākām izmaksām. Tāpēc pašlaik būtiskas izmaiņas eksāmenu materiālu sagādē nav paredzamas.