Pāreja uz mācībām latviešu valodā: kādu atzīmi var ielikt šī procesa īstenošanai?

0.0
Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbinieki visa mācību gada laikā apmeklēja mazākumtautību izglītības iestādes, lai izvērtētu, kā tajās notiek pāreja uz mācībām latviešu valodā. Bet kāds vērtējums par šo ir pedagogiem, kuri strādā šajās skolās un bērnu vecākiem?