Ar dažādiem jauninājumiem grib uzlabot ģimenes ārstu prakšu izplatību un pieejamību

0.0
Piemaksas ģimenes ārstu praksēm reģionos, papildu kolēģis pacientu uzrunāšanai un citiem palīgdarbiem, mentori jaunajiem mediķiem – ar šiem un vēl citiem pasākumiem plānots uzlabot ģimenes ārstu prakšu darbu un pieejamību pacientiem visā Latvijā. To paredz Veselības ministrijas kopā ar nozari veidotais primārās veselības aprūpes plāns, kam zaļo gaismu deva valdība. Plāna izpilde turpmākajos gados gan būs atkarīga arī no valsts budžeta iespējām.