Rakstītā vārda meistaram Vikam jeb Viktoram Kalniņam - 85

0.0
Rakstītā vārda meistara - Vika, jeb Viktora Kalniņa, komponista Imanta Kalniņa vecākā brāļa, radītās vārsmas ir neatņemama Latvijas mūzikas kultūras sastāvdaļa vairāk nekā 50 gadu garumā. Šajā pavasarī Viks atzīmēja 85 gadu jubileju un raidījums veltīts nelielam ieskatam viņa garajā dzīves ceļā.