Vai dzīvē varam satikt pilna laika dzejniekus? Saruna ar Madaru Gruntmani-Dujanu

"Klasikā" - saruna ar 3. Starptautiskā dzejas festivāla "Page Break" direktori un dzejnieci Madaru Gruntmani-Dujanu - par empātiju, kas ir festivāla vadmotīvs, par mācīšanos saprast dzeju un to, vai dzīvē varam satikt "pilna laika dzejniekus".