Čellistes Dianas Ozoliņas ieskaņojumi

Čelliste Diana Ozoliņa F. Mendelszona Pirmajā sonātē čellam un klavierēm op. 45, Ē. V. Korngolda Koncertā čellam un orķestrim, M. Einfeldes "Sentimentālā dialogā" diviem čelliem, A. Maskata darbā "Magnolija pie Operas pavasarī" un J. Vītola "Skicē".