Tapis pētījums par Latvijā ligzdojošajām pūcēm un to aizsardzību

Latvijas Universitātē aizstāvēts promocijas darbs, kas veltīts Latvijā ligzdojošajām pūcēm un to aizsardzībai. Tās autors Andris Avotiņš jau savulaik izstrādājis sugu aizsardzības plānu pūcēm. Kā klājas pūcēm Latvijā un ko zinām par šiem nakts putniem?