Iemācīties pateikt "Nē". Kā atšķirt nevēlamus pieskārienus, novilkt robežas?

0.0
Aktuālajā diskusijā par iespējamu seksuālo uzmākšanos Latvijas augstskolās ieskanas viedokļi, ka tieši vecāku ziņā ir saviem bērniem iemācīt teikt nē, prast novilkt robežas un nepieļaut pāridarījumus. Raidījumā saruna ar vardarbības prevencijas speciālistiem.