Itāļu rakstniece un mītu pētniece Džuzepīna Norča: Mītu var un vajag pārrakstīt

Svētdienas rīta sarunā satiekamies ar itāļu rakstnieci un mītu pētnieci Džuzepīnu Norču (Norcia). 8. martā K.K. fon Stricka villā tika rīkota sengrieķu mītu varonēm veltīta saruna, un tika prezentēta Džuzepīnes Norčas luga “Orestija ar sievietes sirdi” Gunas Zariņas lasījumā. Pieskaramies mīta pārrakstīšanai, arhetipiem un formulām, Pazolīni lugai, spējai vai nespējai nostāties vienā vai otrā konflikta pusē, sievietes klātbūtnei Aishila tekstos, Oresta un Elektras attiecībām, Atēnas dialogam ar Zeva miesā dzīvojošo māti Metīdu.