Tapis filosofiskajai antropoloģijai veltīts rakstu krājums. Iepazīstina Vents Sīlis

0.0
Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultāte izdevusi kolektīvo monogrāfiju "Filosofiskā antropoloģija III". Jaunākais rakstu krājums ir 2015. gadā un 2018. gadā izdoto filosofiskās antropoloģijas krājumu turpinājums un Humanitāro zinātņu katedras 10 gadu pētnieciskā darba noslēgums.