Itālijas latvieši „Sauli” ved uz Šveici, bet teātri uz Latviju

0.0
Šoreiz „Latviešiem pasaulē” uzmanības centrā ir Itālija un Itālijas radošie latvieši. Pirmais Latvijas Republikas Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics sakarā ar Latvijas atzīšanu de iure tālajā 1921. gada februārī Satversmes sapulcē teica: "Itālija, šī valsts, kas vēl nesen bija tik ilgi karojusi par savu brīvību, cīnīdamās par savu atzīšanu 35 gadus, - vislabāk saprata mūsu vēlēšanos un tieksmes pēc tautas un nācijas augstākām tiesībām, proti, pēc valsts. Itālija apsolījās uzņemties iniciatīvu Latvijas un Baltijas valstu atzīšanas lietā un to arī izveda."