Zanda Ķergalve aicina Brīvdabas muzeja simtgadi svinēt apmeklējot muzeju

Zanda Ķergalve ir Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzeja direktore jau ceturto gadu. Viņa ir vadītāja, kas gan ar vīriem spēj runāt par caurulēm, elektrības kabeļiem, ceļu šķūrēšanu, gan ātri uztaisīt tāmi, gan lepni apvilkt tautastērpu, paņemt rokā kokli un viņas balss dziesmā būs dzirdama cauri visām pārējām.