Kā atpazīt melus un manipulācijas, pretoties mediju vai reklāmas spiedienam?

Kā atpazīt melus, manipulācijas un tiekšanos izmantot mūs, piemēram, tādu mērķu sasniegšanai, kas nemaz nav mūsu interesēs? Piemēram, kā pretoties mediju vai reklāmas spiedienam? Kā spēt saglabāt kritisko domāšanu, saskaroties ar milzīgu informācijas daudzumu?