Silvija un Arvis Mozuļčiki Kaives pagastā gādā par 51 bišu saimi

Silvija un Arvis Mozuļčiki Cēsu novada Kaives pagasta zemnieku saimniecībā "Bitītes" saimnieko nelielā zemes platībā - piecos hektāros. Tāpēc abi pabeidza biškopības kursus un, piedaloties mazo lauku saimniecību projektā, iegādājās darbam nepieciešamo inventāru. Tagad saimniekiem ir 51 bišu saime.