Oksanas Zabužko eseju izlase "Planēta Vērmele". Iepazīstina tulkotāja Māra Poļakova

Kopā ar tulkotāju Māru Poļakovu pārrunājam Oksanas Zabužko eseju izlasi “Planēta Vērmele”.