Jaunieskaņojums Latvijas Radio fondos. Selgas Mences cikls “Nakts dziesmas”

Flautiste Liene Denisjuka-Straupe un pianiste Kristīne Paula pašu izveidotajā duetā “Spectrum” labprāt aicina viesus, šoreiz tā ir sitaminstrumentāliste Elīna Endzele.  Pirmais opuss, kas veltīts tieši viņām, ir Selgas Mences poētiskais cikls “Nakts dziesmas”, kura trīs daļās “Sapnis”,  “Melodija” un “Mēness staru tiltiņš” spilgti atklājas visu trīs instrumentu, īpaši marimbas, niansētās tembrālās krāsas.